ผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ

อุปกรณ์ปั้มส่งน้ำมันใต้ดิน

Submersible Turbine Pump
...
อุปกรณ์ดูดน้ำมันจากถังน้ำมันไปที่ตู้จ่าย
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ STP
อุปกรณ์รวบรวมสัญญาณจากตู้จ่ายน้ำมัน