บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด (SCG GROUP) ติดแก๊ส CNG NGV และ LPG, ติดตั้งวางระบบก๊าซ ปั้มน้ำมัน โรงงาน และภาคอุตสหกรรม

ผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ

อุปกรณ์ปั้มส่งน้ำมันใต้ดิน

Submersible Turbine Pump
...
อุปกรณ์ดูดน้ำมันจากถังน้ำมันไปที่ตู้จ่าย
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ STP
อุปกรณ์รวบรวมสัญญาณจากตู้จ่ายน้ำมัน