...

เกี่ยวกับเราชาวเอสซีจี

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล และพัฒนาการทำงานเชิงวิศวกรรม
และรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรทางการค้าที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
...
 1. Start

  บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก็ส จำกัด ได้ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ด้วยประสบการณ์กว่า 38 ปี ในธุรกิจน้ำมันและแก็สและความมุ่งมั่นการให้บริการที่ดี มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามปรัชญาของ SCG “เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อบรรลุถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า”

 2. 2522

  ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน ซุปเปอร์คาร์แก๊ส จำกัด เพื่อติดตั้งแก็สให้กับ รถแท็กซี่ มีผลงานมากกว่า 10,000 คันในช่วง ปี 2522-2525

  ...

 3. 2523

  ลงทุนเปิดสถานีบริการ LPG และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์งานระบบ LPG ยี่ห้อชั้นนำ เช่น ตู้จ่ายน้ำมันและ LPG ยี่ห้อ Tatsuno, วาล์ว Miyairi, เครื่องกำเนิดไอก๊าซ ยี่ห้อ Kagla ฯลฯ และตั้งทีมงานวิศวกรรมเพื่อรับงานโครงกาติดตั้งระบบในสถานีบริการ LPG, โรงบรรจุ LPG และอุตสาหกรรมที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงและรถขนส่งแก็ส LPG

  ...

 4. 2532

  ร่วมลงทุน JV ในบริษัท Tatsuno Engineering and service จำกัด ผลิตตู้จ่ายน้ำมันและก๊าซ CNG และให้บริการหลังการขายในภูมิภาค AEC

  ...

 5. 2534

  แปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วน ซุปเปอร์คาร์แก๊ส จำกัด เป็น บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก็ส จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท

  ...

 6. 2543

  เริ่มหน่วยธุรกิจใหม่ ติดตั้ง NGV โครงการของ PTT รถแท็กซี่ NGV จำนวน 4,000 คัน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในไทยของ อุปกรณ์ติดตั้งแก็สรถยนต์ ยี่ห้อ BRC จากประเทศ อิตาลี และชนะงานประมูลก่อสร้าง Turnkey สถานีบริการแม่ NGV นิมิตใหม่ 1 ซึ่งเป็นเอกชนรายแรกที่ได้รับงานนี้จาก PTT

  ...

 7. 2548

  ก่อตั้ง บริษัท สุวรรณภูมิเซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจตรวจและทดสอบรถยนต์ที่ใช้ NGV และ LPG โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบก

  ...

 8. 2554

  ก่อตั้งบริษัท SCG Autogas จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจติดตั้งก๊าซรถยนต์ระดับ OEM และ Fleet มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 คันต่อเดือน ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ บนถนน ลำลุกกา จังหวัด ปทุมธานี

  ...

 9. 2555

  ก่อตั้งบริษัท SCG Auto Service จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการหลังการขายรถติดตั้ง NGV และ LPG โดยมีศูนย์บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

  ...

 10. 2559

  เริ่มหน่วยงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมันและแก็ส และได้ปรับภาพลักษณ์องค์กร โดยมุ่งเน้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานระบบสถานีบริการน้ำมันและแก็สครบวงจร

  ...

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและแก็สครบวงจรอีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำระดับสากล โดยมุ่งมั่นการให้บริการที่ดี มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมสู่ระดับสากล
2. คัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นเพื่อเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ไว้วางใจได้กับลูกค้าและคู่ค้า
4. ยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Business)

ค่านิยมองค์กร

S : Safety. "เอาใจใส่ความปลอดภัย"
C : Continuous Improvement. "พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
G : Good Product and Excellent service. "สินค้าดี บริการเยี่ยม"
T : Trust. "ทำธุรกิจอย่างน่าเชื่อถือ"
E : Energetic. "พลังงานเต็มเปี่ยม"
A : Alliance. "มุ่งสร้างพันธมิตรการค้า"
M : Mobility. "เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว"

นโยบายคุณภาพ

We are determined to improve the quality of our human resources and improve engineering work
and civil work including to create long-term business partners to achieve the highest level of customer satisfaction.


เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล และพัฒนาการทำงานเชิงวิศวกรรม
และรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรทางการค้าที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

...

ผังองค์กร

โครงสร้างบริษัทในเครือ

 

...