บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด (SCG GROUP) ติดแก๊ส CNG NGV และ LPG, ติดตั้งวางระบบก๊าซ ปั้มน้ำมัน โรงงาน และภาคอุตสหกรรม
...

ร่วมงานกับ SCG

ตำเหน่งงานว่าง สนใจร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน
...
ภายใต้ "ครอบครัวเอสซีจีกรู๊ป" เราพร้อมมอบสวัสดิการและผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกๆ คน เราดูแลพนักงานทุกๆคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวของเราเพื่อสร้างพลังและความสุขให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TISCO)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์ม/เครื่องแบบพนักงาน
• ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก
• กรณีคลอดบุตร
• เงินช่วยเหลือครอบครัว
• ชมรมกิจกรรมต่างๆ (กีฬาสี / สำคัญต่างๆ)
• ส่วนลดในการติดตั้งแก๊สรถยนต์
• เงินกู้ซื้อบ้าน กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ค่ารักษาพยาบาล
• ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• เบี้ยขยัน
• เงินโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
• ทุนการศึกษาบุตร
• การฝึกอบรม
• ท่องเที่ยวประจำปีและงานสังสรรค์ปีใหม่
• กู้ยืมเงินบริษัทฯ (เงินกู้ฉุกเฉิน)
ชื่อตำแหน่งาน
วันที่อัพเดท